Regulamin

REGULAMIN DOSTAW POSIŁKÓW PRZEZ MACRO BIOS BAR (MBB)

1. DOSTAWA
1. Posiłki są dostarczane od poniedziału do piątku na terenie dzielnic: Bemowo, Jelonki, Wola, Koło, Żoliborz, Bielany, Marymont, Warszawa Śródmieście, Saska Kępa, Gocław, Praga Północ, Ochota, Włochy, Ursus, Mokotów, Okęcie, Stegny, Sadyba, Czerniaków, Wilanów i bliski Ursynów.
2. Godziny dostawy: 12:00-14:00 zależnie od lokalizacji.
3. Nie ma możliwości ustalania indywidualnych godzin dostawy posiłków w przedziale czasowym 12:00-14:00. MBB dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości sprostać oczekiwaniom Klientów odnośnie godziny dostawy, jednakże jest to uzależnione od łańcucha dostaw / trasy kuriera MBB, warunków pogodowych oraz ewentualnych utrudnień w ruchu po Warszawie i MBB nie może zagwarantować sztywnej godziny dostawy.
4. Kolacja i śniadanie oraz wszelkie dodatki są dostarczane razem z obiadem.
5. Istnieje możliwość zamówienia samych śniadań, kolacji lub dodatków bez zamówienia obiadu, ale jeśli wartość zamówienia nie osiągnie 37zł, za dowóz będzie naliczona dodatkowa opłata 7 zł.
6. Dostawa posiłków odbywa się pod wskazany przez Klienta w systemie zamówień MBB adres dostawy w obrębie dystrybucji MBB.
7. W przypadku adresów wykraczających poza zakres dystrybucji MBB, przedstawiciel MBB poinformuje Klienta o tym fakcie i anuluje złożone zamówienie lub w wyjątkowych przypadkach przyjmie je za dodatkową opłatą w wysokości 7 zł za jednorazowy dowóz.
8. W momencie dostawy posiłków Klient jest zobowiązany osobiście poświadczyć odbiór przesyłki złożonym przez siebie podpisem na liście przewozowym u kuriera MBB lub upoważnić inną osobę (np. asystentkę, recepcjonistkę itp.), która pokwituje odbiór przesyłki za niego.
9. W sytuacjach, kiedy na życzenie Klienta kurier MBB zostawi przesyłkę w wyznaczonym przez Klienta miejscu bez osobistego lub przez upoważnioną osobę odbioru, Klient odpowiada za wszelkie sytuacje, w których przesyłka zostałaby skradziona i ponosi koszt dostarczonych posiłków wraz z kosztem zaginionego termosu.
10. Godzina dostawy do każdego Klienta jest odnotowywana na liście przewozowym przez kurierów MBB i przekazywana do biura MBB.
11. MBB dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć zamówione posiłki w regulaminowych godzinach dostaw, jednakże w sytuacjach losowych (np. wypadek na autostradzie A2 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa, zablokowanie Warszawy z powodu strajków pracowniczych, znalezienia niewybuchu, przyjazdu zagranicznych oficjeli itp.) i w okresie trudnych warunków atmosferycznych (obfite opadu deszczu, śniegu, gołoledź itp.) zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostarczenia posiłków do godziny 14.30. O opóźnieniu w dostawie posiłków MBB poinformuje Klientów drogą mailową lub telefoniczną.

2. ADRES DOSTAWY
1. Klient może w systemie zamówień zdefiniować do 5 adresów dostaw mieszczących się w obrębie dystrybucji MBB, jednakże na dany dzień może być wskazany jedynie jeden adres dowozu posiłków.
2. Klient w złożonym zamówieniu może samodzielnie dokonać zmiany adresu dostawy posiłków najpóźniej do godziny 06:00 w dniu, w którym jest zamówiona dostawa.
3. Zmiana adresu dostawy posiłków w dniu dostawy po godzinie 06:00 nie jest możliwa.

3. TERMOS
1. Obiad jest dostarczany w termosie, za który jest pobierana zwrotną kaucja w wysokości 80 zł. Termos jest własnością MBB i zostaje Klientowi wypożyczony na czas zamawiania posiłków.
2. Celem utrzymania higieny termosów na właściwym poziomie wkładki termosów należy bezwzględnie opróżniać z resztek jedzenia. Myciem i dezynfekcją termosów oraz wkładek zajmuje się MBB, jednakże jeśli istnieje możliwość umycia wkładek w zmywarce lub choćby przepłukania ich pod bieżącą wodą, sprzyja to utrzymaniu czystości termosów na właściwym poziomie.
3. W trakcie zlożenia pierwszego zamówienia system automatycznie dolicza jedną kaucję do wartości zamówienia.
4. 1 konto Klienta = 1 kaucja za termos, zatem nie ma możliwości złożenia zamówienia na 2 i więcej obiadów na koncie jednego Klienta.
5. Termosy są numerowane i w momencie wyjazdu z posiłkiem konkretny termos zostaje przypisany (zeskanowany poprzez kod kreskowy) w systemie obsługi zamówień konkretnemu Klientowi.
6. W momencie dostawy kolejnego posiłku Klient jest zobowiązany do zwrotu zużytego termosu kurierowi MBB. W przypadku zatrzymania więcej niż 1-go termosu MBB zastrzega sobie prawo odmowy wysłania kolejnego posiłku do momentu oddania wszystkich zgromadzonych termosów.
7. Podczas odbioru zużytego termosu od Klienta kurier zapisuje numer odebranego termosu na liście dystrybucujnej przy nazwisku konkretnego Klienta, a po powrocie do MBB termos zostaje ponownie zeskanowany, przez co zdjęty ze stanu danego Klienta.
8. Termos składa się z 8-miu elementów, prośba o zwracanie kompletnego termosu, gdyż brak tylko 1-nej części już uniemożliwia ponowne wysłanie termosu z posiłkiem. Brak w termosie choćby jednego z 8-miu elementów jest równoznaczny z brakiem termosu i skutkuje zaalokowaniem kaucji na poczet straty i przy zakończeniu współpracy z MBB kaucja za termos nie zostanie Klientowi zwrócona.
9. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia termosu kaucja zostaje zaalokowana na poczet straty i przy zakończeniu współpracy z MBB kaucja za termos nie zostanie Klientowi zwrócona.
10. Przy dłuższych przerwach w zamówieniach lub w przypadku planowanowanego zakończenia współpracy Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z biurem MBB w celu umówienia terminu zwrotu termosu do MBB. Termos odbiera kurier w uzgodnionym terminie, a kaucja zostaje zwrócona przelewem na konto Klienta, z którego były dokonywane wpłaty za zamówione posiłki, do 3-dni roboczych po powrocie termosu do MBB.
11. MBB podejmuje 1 próbę odebrania termosu od Klienta w umówionym z Klientem czasie i miejscu. W przypadku, gdy w omówionym terminie odbioru termosu kierowca MBB nie odbierze go z powodu Klienta (np. Klient nieobecny pod adresem lub brak termosu na czas itp.), celem otrzymania zwrotu kaucji za termos Klient jest zobowiązny dostarczyć termos do firmy MBB na własny koszt (pocztą, kurierem lub osobiście).

4. JADŁOSPIS
1. Jadłospis jest jednakowy dla wszystkich Klientów danej linii posiłków (ENERGY LINE, SLIM LINE, BEZ GLUTENU, WEGETARIAŃSKA, WEGAŃSKA), opracowywany raz w tygodniu, zamieszczany na stronie internetowej oraz wysyłany w formie newslettera drogą mailową w niedzielę po południu na adresy mailowe Klientów, wskazane przy zakładaniu konta Klienta w systemie zamówień.
2. Odstępstwa od głównego jadłospisu (wykluczenia składników) są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu i za odpowiednią dopłatą.
3. W przypadku niemożności zgromadzenia wszystkich potrzebnych składników do przygotowania zaplanowanych potraw zamieszczonych w jadłospisie MBB zastrzega sobie prawo zmiany elementów jadłospisu na dany dzień.

5. ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie posiłków można złożyć poprzez system do składania zamówień znajdujący się w ostatniej zakładce na stronie internetowej  www.macrobiosbar.pl, po uprzednim założeniu konta przez Klienta: www.macrobiosbar.pl/system.
2. W związku z potrzebą przygotowania przez kuchnię składników do gotowania (zgromadzenie potrzebnej ilości świeżych składników, namaczanie zbóż, fasol i grochów) zamówienie na kolejny dzień można złożyć najpóźniej do godziny 11:00 w dniach od poniedziałku do czwartku oraz do 19:00 od piątku do niedzieli.
3. Potwierdzanie zamówień zostaje wykonywane przez pracownika MBB w poniedziałki-piątki do godziny 14.00, a w niedzielę ok. godziny 19.00.
4. 1 konto Klienta = 1 kaucja za termos, zatem nie ma możliwości złożenia zamówienia na 2 i więcej obiadów na koncie jednego Klienta.
5. Zamówienia mogą zawierać dowolną ilość śniadań, kolacji i innych dodatków.
6. W przypadku diet specjalnych oraz wykluczeń składników w diecie Klient jest zobowiązany wpisać każdorazowo ww. wykluczenia i/lub zalecenia dietetyczne w przeznaczonym do tego celu oknie dialogowym „Uwagi do zamówienia” podczas składania zamówienia. Jeśli Klient tego nie uczyni MBB nie może zagwarantować poprawności realizacji zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Klienta.
7. Wszystkie zamówienia przed przyjęciem do realizacji są weryfikowane pod kątem poprawności (zdarzają się pomyłki w ilości) oraz lokalizacji dostawy, następnie są potwierdzane lub w przypadku niemożności zrealizowania anulowane (po uprzednim kontakcie z Klientem telefonicznym lub mailowym).
8. Klient może samodzielnie dodać lub odjąć dodatki do złożonego i aktualnego zamówienia w Systemie Obsługi Klientów najpóźniej w przeddzień do godziny 11:00. Stan finansowy konta Klienta zostanie adekwatnie zmiejszony lub powiększony o wartość domówionych / odmówionych dodatków.
9. MBB dbając o wysoką jakość przygotowywanych posiłków ma swoje ograniczenia ilości przygotowywanych posiłków. Zamówienia są przyjmowane w kolejności ich składania i może się zdarzyć, że w przypadku nadmiernej liczby chętnych zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
10. Warunkiem przyjęcia kolejnego zamówienia do realizacji jest uregulowanie płatności za poprzednie zamówienie. W przypadku zalegania z zapłatą za poprzednie zamówienie nowe nie zostanie przyjęte do realizacji do czasu uregulowania zaległości.
11. Informacja udzielona przez MBB o przyjęciu zamówienia do realizacji na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty wysyłana jest pocztą elektroniczną i jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

6. PRZESUNIĘCIA / ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ
1. Klient ma możliwość, w ramach danego bieżącego zamówienia, samodzielnej zmiany w Systemie Obsługi Klientów dni dostaw, z czego zamówienie na następny dzień może zostać przesunięte najpóźniej poprzedniego dnia do godziny 11.00.
2. Posiłki przesuwane są w systemie zamówień na pierwszy dzień roboczy po zakończeniu danego zamówienia lub na wybraną przez Klienta konkretną datę. Jeśli pojawi się taka konieczność można przesunąć zamówienia ponownie wg powyższego schematu.
3. Jeżeli Klient poprosi o zmianę daty dostawy pracownika MBB i dojdzie do pomyłki związanej z nieprecyzyjną komunikacją, MBB nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostawie. Klienci zobowiązani są sami dokonywać przesunięć w datach dostaw, po to aby wyeliminować błędy w komunikacji.
4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia i po potwierdzeniu zamówienia przez pracownika MBB nie ma możliwości anulowania części lub całości zamówienia.
5. W sytuacji, gdy Klient odmówi kurierowi MBB przyjęcia zamówionych przez siebie posiłków kwota należna za zamówione i dowiezione posiłki nie jest zwracana Klientowi.

7. PROMOCJE
I. „Tydzień testowy” – zamów 5 obiadów, zapłać za 4, a 1 otrzymasz gratis!
1. Nowi Klienci MBB mają prawo do jednorazowego skorzystania z promocji pod warunkiem złożenia zamówienia na minimum 5 obiadów na przestrzeni maksymalnie 10 dni roboczych.
2. Celem skorzystania z promocji należy zaznaczyć odpowiednie pole w trakcie składania pierwszego zamówienia.
3. Każde konto Klienta umożliwia złożenie zamówienia na tylko jedną promocję, zatem w celu skorzystania z promocji przy zamówieniach grupowych należy utworzyć osobne konta dla każdego Klienta z osobna.
4. W przypadku założenia przez Klienta drugiego konta w Systemie Obsługi Klientów kolejna promocja „Tydzień testowy” nie przysługuje.

II. „Poleć nas znajomemu” – w podzience obiad gratis!
1. Z promocji mogą skorzystać Klienci MBB, którzy polecą usługi MBB nowemu Klientowi. W podzięce za rekomendację Klient otrzyma obiad gratis.
2. Warunkiem jest złożenie przez nowego Klienta zamówienia na posiłki oraz wskazanie osoby, która poleciła usługi MBB.
3. Klient polecający otrzyma w zamian obiad gratis przy kolejnym złożonym zamówieniu na posiłki.
4. W przypadku Klientów linii SLIM LINE polecający Klient otrzyma rabat w wysokości standardowego obiadu o wartości 37 zł.

8. PŁATNOŚCI
1. Płatność za zamówione posiłki może być dokonywana przez Klienta wyłącznie przelewem internetowym na indywidudalne dla każdego Klienta konto w Plusbanku. Numer konta zostaje automatycznie wygenerowany przez System Obsługi Klienta w momencie założenia konta. O numerze konta Klient zostaje powiadomiony w potwierdzeniu zamówienia, jak i jest on widoczny po zalogowaniu się przez Klienta do swojego panelu klienckiego w Systemie Obsługi Klientów MBB.
2. W momencie przyjęcia zamówienia do realizacji Klient otrzymuje drogą elektroniczną na podany w systemie adres mailowy potwierdzenie z dokładną specyfikacją zamówionych posiłków oraz z kwotą do zapłaty.
3. Nowi Klienci MBB zobowiązani są do dokonania przedpłaty za pierwsze zamówienie przelewem bankowym zanim zamówione posiłki zostaną wysłane do Klienta.
4. Jeżeli zamówienie zostało potwierdzone w przeddzień rozpoczęcia planowanych dostaw posiłków (w niedzielę ok. godz. 21.00, pn-pt do godziny 14.00), aby otrzymać pierwszą dostawę Klient jest zobowiązany do przesłania drogą mailową na adres info@macrobiosbar.pl potwierdzenia przelewu rano w dniu pierwszej dostawy do godziny 9.00.
5. Za kolejne zamówienie Klient jest zobowiązany zapłacić przelewem w terminie do maksymalnie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia. Rozpoczęcie dostarczania posiłków odbywa się zgodnie z harmonogramem wynikającym z potwierdzonego zamówienia.
6. W opisie przelewu Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia, za które Klient płaci.
7. W przypadku niezapłacenia wymaganej kwoty wynikającej ze złożonego przez Klienta zamówienia, MBB zastrzega sobie prawo odmowy dostarczenia posiłków w trakcie zaakceptowanego harmonogramu dostaw posiłków.
8. Wpłaty Klientów za zamówione posiłki są automatycznie księgowane na indywidualnym kocie Klienta po wpłynięciu do Plusbanku, o czym bank informuje System Obsługi Klienta MBB codziennie o 19.00.
9. Konto każdego Klienta zawiera szczegółowe informacje o złożonych zamówieniach, należnych kwotach do zapłaty, wpłatach za zamówienia oraz finalnie saldo rozliczeń Klienta z MBB.

9. FAKTURY
1. Na życzenie Klienta MBB wystawia faktury za zamówione posiłki w oparciu o paragony z kasy fiskalnej.
2. W celu otrzymania faktury należy przy składaniu zamówienia w systemie zamówień zaznaczyć opcję otrzymania faktury VAT, aby uprzedzony o tym fakcie pracownik MBB zebrał paragony do wystawienia faktury VAT na koniec miesiąca kalendarzowego.
3 Wystawiona na koniec miesiąca faktura VAT zostanie wysłana drogą elektroniczną lub przekazana Klientowi wraz kolejnym zamówionym posiłkim, lub wysłana pocztą na podany adres na fakturze.

10. REKLAMACJE
1. Reklamacje można składać drogą mailową pod adresem  info@macrobiosbar.pl. lub telefonicznie pod numerem telefonu 505 340 680.
2. Jeśli MBB nie dostarczy zamówionych posiłków na dany dzień do godziny 14.30 Klient ma prawo domagać się rekompensaty za opóźnienie w dostawie, o czym musi powiadomić biuro MBB.

11. SPRAWY OGÓLNE
1. Biuro MBB pracuje w godzinach 6:00-14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Poza godzinami pracy biura MBB istnieje możliwość pozostawienia wiadomości pod adresem mailowym  info@macrobiosbar.pl lub numerem telefonu 505-340-680.
3. Wszelkie sprawy można załatwiać drogą mailową, telefoniczną i smsową.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez MBB wyłącznie w celu składania zamówienia oraz jego realizacji.
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. MBB nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z systemu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony.
4. MBB zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Używamy certyfikowanych składników
ekologicznych i bezglutenowych: