Certyfikaty otrzymane

Menu bez glutenu

Od stycznia 2015 roku przynależymy do ogólnopolskiego programu informacyjno-edukacyjnego wdrożonego i prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Celem programu jest m.in. certyfikacja podmiotów gastronomicznych przyjaznych osobom na diecie bezglutenowej. Pozytywna weryfikacja gwarantuje osobom na diecie bezglutenowej bezpieczne bezglutenowe posiłki.


CERTYFIKATY UŻYWANYCH
PRZEZ NAS SKŁADNIKÓW

Licencjonowany znak przekreślonego kłosa

Został stworzony ponad 40 lat temu przez angielskie stowarzyszenie Coeliac UK i przyjął się na całym świecie. Producenci żywności bezglutenowej mogą go zamieszczać jedynie po otrzymaniu licencji na podstawie rygorystycznych kryteriów. Obecność tego znaku na produktach daje pewność, że są one przebadane i bezpieczne.
Producenci mogą zamieszczać na opakowaniach inne nielicencjonowane symbole, ale niekoniecznie świadczy to braku glutenu w produkcie, ponieważ w Polsce nie ma nałożonego prawem obowiązku badania wszystkich produktów oznakowanych jako bezglutenowe.

Logo żywności ekologicznej w UE

Certyfikacja produktów daje pewność, że rośliny i gleba, a także zwierzęta i ich pasza nie były traktowane żadnymi chemicznymi środkami ochrony roślin.
W przypadku hodowli zwierząt oznacza także, że zwierzęta są dobrze traktowane i mają zapewnione dobre warunki, zgodnie z ustalonymi normami. Jednostka certyfikująca sprawdza próbki roślin, gleby lub mięsa i na tej podstawie przyznaje certyfikat. To dla nas jedyna gwarancja, że produkty są naprawdę wyprodukowane bez chemicznych środków ochrony roślin i nawozów syntetycznych.
Nowe przepisy o żywności ekologicznej szczegółowo opisane zostały w Ustawie z dnia 8 sierpnia 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

Bio-Siegel

Niemiecki certyfikat rolnictwa ekologicznego, może być stosowany przez wszystkich producentów, którzy poddali swoją działalność kontroli zgodności z określonymi w Rozporządzeniu EWG 2092/91 normami i przeszli ją pomyślnie.

Loga pro ekologické zemědělství

Certyfikat żywności ekologicznej wyprodukowanej w Republice Czeskiej, krajowy znak towarowy żywności ekologicznej.

Ecocert

Francuska jednostka kontrolująca i wydająca certyfikaty potwierdzające spełnianie wymogów dla produktów ekologicznych. Poza Francją ma swoje przedstawicielstwa w Europie, Azji, Afryce, USA i Kanadzie. Obecnie oferuje swoje usługi w zakresie kontrolowania i certyfikacji żywności w około 80 krajach na całym świecie.

Certyfikat Vegan Society

Produkty z tym znakiem są w 100 % pochodzenia roślinnego; zarówno składniki jak i same produkty nie były testowane na zwierzętach.

Używamy certyfikowanych składników
ekologicznych i bezglutenowych: